Bio

I disse tider er der rige muligheder for at tænke om hjørner og tænke utraditionelt, og det er jeg ret god til.

Jeg startede mit arbejdsliv som teolog med stor interesse for formidling. Ikke mindst den, som foregår på digitale platforme. Derfor kastede jeg mig over Internettet og arbejdede i nogle år med hjemmesider og SEO. Så tog jeg Pastoralseminariet, men gik en anden vej end den slagne.

Et år som folkeskolelærer. Så vidste jeg også noget om mundtlig formidling i praksis. Så fire år som ph.d.-studerende i musikvidenskab med et projekt om dansk pop- og rockhistorie og en afhandling om danske versioner af udenlandske sange som resultat.

To år som projektforsker ved Dansk Folkemindesamling. Så vidste jeg mere om dansktopmusik og popdebatten i begyndelsen af 60’erne. Og ekspertformidling via medierne, som begyndte at melde sig.

Og så blev jeg forskningsbibliotekar med fokus på populærmusik. Og en meget formidlende en af slagsen. Så nu ved jeg en del om formidling på diverse skriftlige platforme og i radioen.

Og efterhånden også en del om den digitale omvæltnings betydning på en masse niveauer. På sin vis er jeg tilbage, hvor jeg startede, da jeg afleverede specialet i 2000. Ved tesen om vidensmonopolernes sammenbrud i den digitale verden.

Nu sidder jeg bare selv med det i praksis og forsøger at være med til at forstå og præge udviklingen fra min stol på et nationalbibliotek. Og det er ret sjovt at være med til, når man godt kan lide at tænke om hjørner.

 

Henrik Smith Sivertsen Forskningsbibliotekar | Research Librarian Det Kongelige Bibliotek | The Royal Library Specialsamlinger – Musik og Teaterafdelingen | Music and Theatre Department P.O. Box 2149 | DK-1016 København K tel +45 3347 4470 | Fax +45 3393 2218 | hess@kb.dk | www.kb.dk Besøgsadresse | Visiting address | Søren Kierkegaards Plads 1 Leveringsadresse | Delivery address | Christians Brygge 8 | 1219 København K ———————————————————————————- ”Der er forskel på forskellige ting” – Kim Vilfort i 1990’erne

Der er lukket for kommentarer.